De Hoeksteen met nieuw schoolplein

Blije leerlingen op nieuw schoolplein de Hoeksteen

Blije gezichten is wat je ziet wanneer je over het nieuwe schoolplein van basisschool de Hoeksteen kijkt. Het schoolplein van basisschool de Hoeksteen was verouderd. De leerlingenraad op school maakte plannen voor nieuwe speeltoestellen. Zo werd er een team ingericht van leerlingen en leraren die zich actief inzetten voor een nieuw schoolplein door mee te denken over de invulling hiervan. Uiteindelijk met een mooi resultaat, tevreden kinderen en leerkrachten. Kortom basisschool de Hoeksteen is blij met het nieuwe schoolplein!

Alle ideeën kwamen samen in een plan met speelruimte voor sport (voetbal, volleybal en basketbal), een uitdagend klimtoestel, een klautercircuit, een vogelnestschommel en zandbak. Zo zou het schoolplein een fijne plek worden voor kinderen om te spelen en te ontspannen.

Het realiseren van een nieuw schoolplein gaat niet vanzelf. Een zorgvuldig aanbestedingstraject evenals het bij elkaar krijgen van de nodige financiën zijn processen die op de achtergrond aan de orde kwamen.

                                                                  

Gelukkig vonden we veel organisaties die bereidt waren om te sponsoren, waaronder Stichting De Trintel.

Sponsoring en geldinzamelingen

De leerlingen van de Hoeksteen kwamen ook in actie. Zij verkochten (symbolisch) schoolpleintegels en organiseerden diverse acties onder de noemer Hoeksteen Request. Er werd ontzettend hard geklust, gebakken en ingezameld door alle leerlingen. Elke dag zagen we stralende gezichten van trots wanneer de geldmeter groeide.

De betrokkenheid van de leerlingen bleef groot. Ook toen uiteindelijk het nieuwe schoolplein werd opgebouwd. Eerst werden alle oude onderdelen van het schoolplein verwijderd. Vervolgens werden de nieuwe geplaatst. Dit gebeurde onder grote belangstelling van de leerlingen. Zij zagen het nieuwe schoolplein opgebouwd worden.

Op 19 oktober was de feestelijke opening. Er werden linten doorgeknipt en nieuwe ballen gegeven. Daarna was het: spelen!

Sindsdien wordt er tijdens het buiten spelen en ook na schooltijd met veel plezier gespeeld, door de kinderen op ons nieuwe schoolplein. Wij willen iedereen, waaronder Stichting De Trintel, heel graag bedanken voor de bijdrage aan ons nieuwe schoolplein. Zonder deze steun hadden we dit niet kunnen verwezenlijken!