Stichting de Trintel – Enkhuizen

Stichting de trintel

Herkomst van de naam:

Wagenaar vermeldde Trindel of Trintel. Het is dan de nog bestaande zandplaat aan de noordzijde van de stad tegen de zeewering.

Later komt ook de naam Trentel voor. Door Jan Belkmeer (kaart van circa 1700) werd de zandplaat Ril of Rel genoemd. Een ril is een groef, geul of vore. Vroom stelt terecht vast dat er eerst een vaargeul was die oorspronkelijk ’t Rindel moet hebben geheten (evenals Thop en Tostersant).

Origine van de stichting:

De naam de Trintel leeft nu voort in de stichting van de naam die het tehuis heeft beheerd waar in de jaren tachtig en negentig gemeentewerken gehuisvest was. Aan de Westerstraat 111 waar het vroegere weeshuis van af 1551 gevestigd was. De Stichting heet officieel: Stichting Protestants-Christelijk Kinderhuis, voorheen het Gereformeerd Weeshuis. En dan is er thans nog de Trintelhaven, een vluchthaven aan de noordzijde van de Houtribdijk, op ongeveer tien kilometer afstand van Enkhuizen.

Onze visie!

De stichting heeft nu geen functie meer als weeshuis maar is nu een sociaal cultureel fonds die de landerijen en overgebleven financiële tegoeden beheert. Revenuen uit dit fonds komen ten goede aan sociale en culturele doelen binnen de gemeente van Enkhuizen. Hoog in het vaandel staan die doelen die een duidelijke verbinding hebben met kinderen.

Op zoek naar steun? Doe uw aanvraag hier